OM OS

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager opgaver af forskellige art i forbindelse med ejerforeningen Lindevang 7ez.


Foreningen består af 117 ejer lejligheder fordelt på opgangene 50-74.


Her er angivet bestyrelse medlemmer og de opgaver de varetager.


Kontakt (Email og Hjemmeside)

Ejerforeningens email er: lindevang.7ez@gmail.com og er den primær kontakt til bestyrelsen.

Ved akutte sager kan bestyrelse kontaktes på telefonen.

Reglsæt i foreningen

Der er i ejerforeningen udarbejdet husorden og vedtægter og disse skal efterleves.

Husorden

Vedtægter

Forandring

En hver påtænkt forandring af ejerlejligheden/have skal indformeres og godkendes af bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes. Her tænkes blandt andet på indgriben i bærende konstruktioner, ændring af rørføring, afløb, vinduer, fasade, nedtagning af radiator, etablering af gulvvarme og tilsvarende.

Hvis byggetilladelse kræves, så skal denne ligeledes forlægges bestyrelsen, inden arbejdet udføres.

Udlejning

Udlejning skal forligges bestyrelsen for hver enkel udlejning. Såfremt dette ikke gøres, kan bestyrelsen kræve lejemålet ophæves.

Formand

Martin Nielsen

68, 1. mf. 

Tlf 26 36 07 48

Næstformand

Preben Høyer Filstrup

68, st. mf.

Tlf 23 68 09 05

Kasserer

Tina Ørregaard

lindevang.7ez@gmail.com

Sekretær

Anders Hansen

52, 2. mf.

Tlf 22 27 46 92

Bestyrelsesmedlem

Margit Rasmussen

66, 1. tv.

Bestyrelsesmedlem

Henrik Mann

Revisor

Solveig Hvidtfelt

60, st. th.


Revisor

Flemming Pedersen

52, 2. th.

Opgaver

Forsikringer, Offentlige myndigheder, Energimærkning, Avokat, Indkøb, projekter, Kontakt til Håndværkere, Vaskeri.

Opgaver

Næstformand varetager de samme ansvars områder som formanden.

Opgaver

Opkrævninger, Bogholderi, Økonomi.

Opgaver

Sekretæropgaver

Opgaver

Diverse opgaver i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Opgaver

Diverse opgaver i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Opgaver

Revision

Årsregnskab og Referater

Andre Interessante dokumenter