OM OS

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager opgaver af forskellige art i forbindelse med ejerforeningen Lindevang 7ez.


Ejerforeningen har indgået administratoraftale med DEAS A/S. 


Foreningen består af 117 ejer lejligheder fordelt på opgangene 50-74.


Her er angivet bestyrelse medlemmer. 


Reglsæt i foreningen

Der er i ejerforeningen udarbejdet husorden og vedtægter og disse skal efterleves.

Husorden Tilrettet 2022

Haveregulativ Tilrettet 2022

Vedtægter Tilrettet 2022

Forandring

En hver påtænkt forandring af ejerlejligheden/have skal indformeres og godkendes af bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes. Her tænkes blandt andet på indgriben i bærende konstruktioner, ændring af rørføring, afløb, vinduer, fasade, nedtagning af radiator, etablering af gulvvarme og tilsvarende.

Hvis byggetilladelse kræves, så skal denne ligeledes forlægges bestyrelsen, inden arbejdet udføres.

Udlejning

Udlejning skal forligges DEAS for hver enkel udlejning. Såfremt dette ikke gøres, kan bestyrelsen kræve lejemålet ophæves.

Formand

Jimmy Mussfeldt

74, 2. th. 


Næstformand

Benjamin Arbirk

66, 2. mf.

Sekretær

Jonas Hansen 

68, 2, tv.

Suppleant

Flemming Pedersen

52, 2. th.

Revisor

Pia Austen

72, 1. tv.


Revisor

Jørgen Laursen

74, 1. th.